Aquasys.nl

(Dit is een tijdelijke pagina)

Op deze digitale plek komt binnenkort een interactieve beheer en registratie omgeving voor aquarianen. In eerste instantie komen mogelijkheden om allerlei gegevens van hun aquarium(s) bij te houden en te delen met anderen. Gedacht kan worden aan (uiteraard) de vissen en planten maar ook en vooral techniek, inrichtng, biotoop, onderhoud, voeding, enz.

Hoe het verder gaat zien we wel!

O.K.